BARNATRESC

Propera caminada: Caminada de Nadal

Dia 16 de desembre 2018


Fes clic aquí


CONCURS "VIVÈNCIES BARNATRESC 2017"

Al concurs "Vivències Barnatresc 2017" s'han presentat tres textes, entre els quals s'ha proclamat ganyador el text presentat per: Oriol Monclús Majó, titulat: La Sabata del Barnatresc.
Podeu llegir el treball guanyador clicant aquí.

CONCURS "VIVÈNCIES BARNATRESC 2018"

Concurs de textos que descriguin l’anècdota més divertida o qualsevol situació on pugin aflorar els autèntics valors de l’esport (respecte, superació, solidaritat...).

BASES

1. Es premiaran un o dos dels textos presentats. La valoració dels textos es farà pel seu contingut, no pel seu redactat ja que no es tracta d’un concurs literari.

2. L’àmbit de participació és el dels assistents a les caminades de Barnatresc 2018.

3. La data límit de presentació dels textos és el dia 28 de desembre 2018 a l’Institut Barcelona Esports, av. de l’Estadi 30-40, de 9 a 14h.

4.  Els texts podran estar escrits en qualsevol de les llengües oficials de l'estat, no podran superar les 800 paraules i s'han de presentar en suport de paper imprès que haurà d'anar acompanyat d'un CD amb el text .

5. La identificació es farà de la forma següent: El text que es presenti portarà un títol, en un sobre a part tancat constarà a l’exterior aquest títol i a dins del sobre les dades personals de l’autor (nom i adreça complets, telèfon i e-mail –si en té-).

6. El jurat estarà compost per representants de l’Institut Barcelona Esports i de l’Associació d’Entitats Excursionistes del Barcelonès.

7. El veredicte es farà públic dins de la primera quinzena de gener de 2019 al web http://www.euro-senders.com/barnatresc.

8. Els premis es lliuraran el dia de la Festa del Barnatresc 2018 conjuntament amb el lliurament de premis del Concurs Fotogràfic i el lliurament de pins; el dia, lloc i hora es publicaran al web: www.euro-senders.com/barnatresc

Notes
· L’organització es reserva el dret d’usar qualsevol dels  textos presentats al concurs en qualsevol tipus de publicitat i de difusió referent a les activitats del Barnatresc
· L’organització es reserva el dret de declarar desert o suspendre el concurs en el cas que les circumstàncies ho aconsellin. 
· Qualsevol aspecte no previst serà resolt per l’organització de Barnatresc.