BARNATRESC

Propera caminada: Caminada de Nadal

Dia 16 de desembre 2018


Fes clic aquí

MÀSTER BARNATRESC

SUPER PREMI A LA PARTICIPACIÓ

A partir de les participacions del 2016 s’estableix aquest reconeixement especial als caminadors/es que hagin aconseguit el pin d’or del Barnatresc.

CONSISTIRÀ EN:

- Un certificat nominal, amb data i registre dels lliurats, signat i segellat per l'organització del Barnatresc.
- Una medalla amb una tira de roba amb la bandera catalana.
- Una barreta, que es “pinsarà” sobre a la roba de la medalla, amb l’any l’últim de participació per aconseguir el màster.

Si s’aconsegueix aquest reconeixement en més ocasions, en cada una d’elles solament es donarà la barreta amb l’any l’últim de participació per aconseguir el màster.

RELACIÓ OFICIAL DE PERSONES QUE OPTEN AL MÀSTER BARNATRESC

Per consultar la relació de persones, a través del codi de barres del seu carnet Barnatresc, que han aconseguit i recollit el pin d'or del Barnatresc 2016 i del 2017 CLICAR AQUÍ

OPTANTS AL MÀSTER BARNATRESC

A partir del 31 de març de cada any (podeu consultar el procediment a l'apartat "premi a la participació" d'aquesta pàgina) quedarà confeccionada la relació oficial de persones que opten al MÀSTER BARNATRESC, amb indicació de les participacions que tenen, la qual es farà pública a través del web del Barnatresc.

Solament les persones que figurin en aquestes relacions tindran accés al MÀSTER BARNATRESC.

Per aconseguir el MÀSTER BARNATRESC caldrà:
1. Haver aconseguit el pin d’or durant tres anys seguits o alterns en un període màxim de 5 anys.
2. Haver recollir el pin corresponent ja sigui en l’acte oficial o a les dependències de l’IBE dins el període establert.

PROCEDIMENT

S'obrirà un registre dels MÀSTERS BARNATRESC atorgats que es farà públic a través del web oficial del Barnatresc.

El compte de participacions s’inicia en el 2016 i no té caràcter retrospectiu.

El MÀSTER BARNATRESC es lliurarà a l’acte anual de lliurament de pins en la Festa del Barnatresc.

Com que la tercera relació, la del 2018, d'optants al MASTER BARNATRESC es farà oficial el març del 2019, no serà fins a la Festa del Barnatresc del 2020 en que es farà el primer lliurament de les acreditacions de MÀSTER BARNATRESC.Per qualsevol dubte o aclariment podeu enviar un correu a l'adreça: asenexba@euro-senders.com