BARNATRESC

Propera caminada: Barnatresc Internacional

Dies 20 i 21 d'0ctubre 2018


Fes clic aquí

MÀSTER BARNATRESC

SUPER PREMI A LA PARTICIPACIÓ

A partir de les participacions del 2016 s’estableix aquest reconeixement especial als caminadors/es que hagin aconseguit el pin d’or del Barnatresc.

CONSISTIRÀ EN:

- Un certificat nominal, amb data i registre dels lliurats, signat i segellat per l'organització del Barnatresc.
- Una medalla amb una tira de roba amb la bandera catalana.
- Una barreta, que es “pinsarà” sobre a la roba de la medalla, amb l’any l’últim de participació per aconseguir el màster.

Si s’aconsegueix aquest reconeixement en més ocasions, en cada una d’elles solament es donarà la barreta amb l’any l’últim de participació per aconseguir el màster.

RELACIÓ OFICIAL DE PERSONES QUE OPTEN AL MÀSTER BARNATRESC

Per consultar la relació de persones que han aconseguit i recollit el pin d'or del Barnatresc 2016 CLICAR AQUÍ

OPTANTS AL MÀSTER BARNATRESC

A partir del 31 de març de cada any (podeu consultar el procediment a l'apartat "premi a la participació" d'aquesta pàgina) quedarà confeccionada la relació oficial de persones que opten al MÀSTER BARNATRESC, amb indicació de les participacions que tenen, la qual es farà pública a través del web del Barnatresc.

Solament les persones que figurin en aquestes relacions tindran accés al MÀSTER BARNATRESC.

Per aconseguir el MÀSTER BARNATRESC caldrà:
1. Haver aconseguit el pin d’or durant tres anys seguits o alterns en un període màxim de 5 anys.
2. Haver recollir el pin corresponent ja sigui en l’acte oficial o a les dependències de l’IBE dins el període establert.

El MÀSTER BARNATRESC es lliurarà a l’acte anual de lliurament de pins en la Festa del Barnatresc.

S'obrirà un registre dels MÀSTERS BARNATRESC atorgats que es farà públic a través del web oficial del Barnatresc.

El compte de participacions s’inicia en el 2016 i no té caràcter retrospectiu.

Per qualsevol dubte o aclariment podeu enviar un correu a l'adreça: asenexba@euro-senders.com