BARNATRESC

Propera caminada: Caminada de Nadal

Dia 16 de desembre 2018


Fes clic aquí

VEREDICTE DEL CONCURS FOTOGRÀFIC BARNATRESC-2017

El jurat constituït el passat 8 de gener del 2018, va determinar que les obres premiades en el concurs són:

1r. Premi: “Rec Comtal” de Jordi Guillamon Bellido

2n. Premi: “Con vistar al mar” de Felipa Prado Díez

3r. Premi:  “De seguida tornem Cristóbal” de Mercedes Farràs Pinilla

Menció especial a l’originalitat: “A casa que vienen." de Antonio Vega Gracia

Menció especial a l’emotivitat: Declarat desert

Primer premi

Segon premi    

Tercer premi

Menció especial a l'Originalitat

Menció especial a l'Emotivitat 

Aquest premi s'ha declarat desertCONCURS FOTOGRÀFIC BARNATRESC 2018

Els participants poden presentar un màxim de 3 fotografies que poden ser de qualsevol de les caminades organitzades dins el Barnatresc-2018.

El tema és lliure dins el que fa a la participació en les caminades.

Les obres han de ser en color i s’han de presentar en paper 18x24 aprox.

Hi haurà tres premis i dues mencions especials per als guanyadors.

Es farà una exposició a la Festa del Barnatresc-2019.

BASES DEL CONCURS 

01. L'àmbit de participació és el dels assistents a les caminades de Barnatresc 2018.

02. El tema serà "Caminar".

03. Les fotografies, que hauran d'evidenciar que s'han fet en el decurs de les caminades de Barnatresc 2018, podran presentar-se fins a un màxim de tres en color.

04. La mida de la imatge fotogràfica serà de 18 x 24 cm sobre un fons de cartolina de 30 x 40 cm

05. La identificació es farà de la forma següent: darrera de l'obra o obres que es presentin constarà un LEMA (general per a tota la col·lecció), un TÍTOL per cada foto, INDRET i CAMINADA. 

06. En un sobre tancat apart constarà a l'exterior el LEMA de l'obra i a l'interior hi haurà una nota amb els TÍTOLS de les obres i les dades personals de l'autor (nom, cognoms, adreça, telèfon, correu electrònic) i si s'està associat a alguna entitat excursionista o fotogràfica.

07. En un altre sobre tancat a part s'haurà de posar una còpia de les fotografies en versió digital en el suport corresponent (CD, DVD, etc., amb una resolució mínima de 300 px.). A la coberta del CD solament es farà constar el lema de la col·lecció.  

08. Les obres es lliuraran personalment a l'Institut Barcelona Esports de l'Ajuntament de Barcelona, Av. de l'Estadi, 30-40, de dilluns a divendres de 9 h a 14 h.

09. Totes les obres presentades, siguin o no premiades, restaran en propietat de l'Institut Barcelona Esports de l'Ajuntament de Barcelona i de l'Associació d'Entitats Excursionistes del Barcelonès.

10. El termini d'admissió d'originals a les dependències de l'IBE serà el dia 28 de desembre de 2018 inclòs.

11. No hi ha drets d'inscripció.

12. El Jurat estarà compost per membres de l'AEEB i de l'IBE.

13. El veredicte es farà públic la primera quinzena de gener de 2019 al web  http://www.euro-senders.com/barnatresc.

14. Premis: S'atorgarà un 1r, 2n i 3r premis per a les tres millors fotografies, dotats cadascun d'ells amb un premi a concretar de diferent valor d'acord amb la classificació assolida. 

15. S'atorgaran dues Mencions Especials, una a l'Originalitat i una altra a l'Emotivitat, dotades cadascuna amb un premi a concretar. 

16. L'exposició es realitzarà el dia de la Festa del Barnatresc 2018 conjuntament amb el lliurament de pins; el dia, lloc i hora les comunicarà al web: www.euro-senders.com/barnatresc.

NOTES
Les obres seran tractades amb cura, però l'organització declina qualsevol responsabilitat en cas de deteriorament o pèrdua.
L'organització es reserva el dret d'usar qualsevol fotografia presentada al concurs per a il·lustrar qualsevol tipus de publicitat i de difusió referent a activitats del Barnatresc.
L'organització es reserva el dret de declarar desert algun dels premis o mencions especials en el cas que les circumstàncies així ho aconsellin.
Qualsevol dubte no previst serà resolt en darrer cas a decisió de l'organització de Barnatresc
.