BARNATRESC

Propera caminada: Caminada de Nadal i de solidaritat amb Càrites
17 de desembre 2017


Fes clic aquí

FESTA DEL BARNATRESC 2016

La festa es va celebrar el 19 de gener del 2017 a les 20:00 h a l’Auditori del Centre Cívic Cotxeres de Sants, amb una extraordinària participació de caminadors i caminadores que van poder recollir el pin que els corresponia, segons la seva participació al Barnatresc 2016. També van poder admirar les fotografies presentades al concurs i escoltar el text guanyador del concurs corresponent i conèixer el calendari de caminades del Barnatresc i del Naturtresc per al 2017.

L'acte també va servir per presentar les novetats del Barnatresc, com per exemple el canvi total de l'itinerari de la Besòs-Llobregat que per aquest canvi passarà a dir-se: Llobregat- Besòs, amb inici a Cornellà de Llobregat i final a Sant Adrià de Besòs, tot seguint la costa i la incorporació a nivell de prova en la caminada de Sant Andreu de la Marxa Nòrdica, una variant del sistema de caminar molt arrelat al centre d'Europa.

Es va recordar que les participacions en el Barnatresc 2016 seran el primer any que contaran (segons la normativa establerta que es pot consultar en aquest mateix web) per a obtenir el MÀSTER BARNATRESC. Aquesta iniciativa vol ser un premi als/les participants que se signifiquin per la seva constància i fidelitat a les caminades.

L'acte va comptar amb la presència de destacats membres de l'Ajuntament de Barcelona, com és el cas del Sr. David Escudé, Comissionat d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, del Sr. Martí Niubó, conseller del Comissionat i de l'Associació d'Entitats Excursionistes del Barcelonès, com és el cas del seu president el Sr. Enric Francés i del seu vicepresident el Sr. Ramon Tornero.

FOTOGRAFIES DE LA FESTA DEL BARNATRESC 2016


Pins 2016

PREMI A LA PARTICIPACIÓ -PINS- Barnatresc 2017

Els caminants que hagin acreditat la realització de 2 o més caminades de les que formen el Barnatresc 2017 seran obsequiats amb un pin commemoratiu amb el següent barem:

Categoria or: realització de 9 a 12 caminades

Categoria plata: realització de 6 a 8 caminades

Categoria bronze: realització de 2 a 5 caminades


El sol fet d'inscriure's o de participar no dóna dret a l'obtenció del pin.

Per optar al pin hi ha dues possibilitats:

1) Lliurar al control d'arribada de cada caminada el Full de Participacióomplert amb totes les dades que s'hi demanen i amb l'acreditació dels controls de pas que s'hagin establert (aquest document es dóna als participants en el punt de sortida de cada caminada).

2) Acreditar la realització de cada caminada amb la lectura del codi de barres del carnet del Barnatresc a la sortida, al control de pas i a l’arribada (qui disposi de carnet no ha d’emprar el Full de Participació).

NOTA: La participació a la Caminada Barnatresc-Internacional si s'efectuen les dues caminades (una el dissabte i l'altra el dimenge) comptarà com dues participacions per a l'obtenció del pin anual.

RELACIÓ ANUAL DE PARTICIPACIONS (de totes les categories de pins)

La relació anual amb les participacions enregistrades per l’organització (bronze, plata i or) es farà pública a través del web del Barnatresc com a mínim a partir del dia 4 de gener de cada any.
Un cop publicada aquesta relació hi haurà un període de 10 dies per efectuar les reclamacions que es considerin oportunes i el dia 14 de gener, com a molt tard, es farà pública la relació de participacions de l’any anterior que ja es considerarà definitiva.
Les reclamacions a la relació esmentada, que hauran de ser argumentades, caldrà fer-les a través del correu electrònic: asenexba@euro-senders.com
El pin corresponent es podrà recollir a l’acte anual que expressament s’organitza en la data que cada any es fixa i després a l’Institut Barcelona Esport, Av. de l’Estadi, 40 de Barcelona, en dies laborables de les 9 a les 19 hores i com a màxim fins al dia 31 de març.

Lluirament de pins

S’efectuarà a la Festa del Barnatresc que anualment se celebra dins dels mesos de gener o febrer, juntament amb el lliurament dels premis del concurs de Fotografia i del concurs Vivències Barnatresc..
El dia, el lloc i l’hora concret que s’efectuarà la Festa es comunicarà per escrit a tots els assistents al Barnatresc i també es farà públic a través del web www.euro-senders.com/barnatresc.