BARNATRESC

Propera caminada: Caminada de Nadal

Dia 16 de desembre 2018


Fes clic aquí

FESTA DEL BARNATRESC 2017

La festa es va celebrar el 18 de gener del 2018 a las 20:00 h a l’Auditori del Centre Cívic Cotxeres de Sants, amb una extraordinària  participació de caminadors/es que van poder recollir el pin corresponent, segons la seva participació en el Barnatresc 2017. També vam poder admirar les fotografies presentades al concurs, escoltar la lectura del text guanyador del concurso corresponent y conèixer el calendari de caminades del Barnatresc y del Naturtresc per al 2018.

L’acte també va servir per a presentar les novetats del Barnatresc per al 2018, com per exemple la possibilitat de triar entre dos itineraris (10 i 20 km) a la Caminada de Barcelona; la possibilitat de realitzar l’itinerari de 20 km de la Caminada Internacional de Barcelona com si fos una caminada del Barnatresc (sense inscripcions, amb el carnet Barnatresc i vàlida per aconseguir el pin anual); l’ampliació a dues caminades (Sant Andreu i Sants) de la marxa Nòrdica, una variant del sistema de caminar molt estès al centre d’Europa, etc.

Es va ampliar la informació sobre el nou sistema de participació obtenint el carnet Barnatresc en el moment de la sortida de cada caminada.

Es recordà que les participacions en el Barnatresc 2017 seran el segon any que comptarà (segons la normativa establerta que es pot consultar en aquest web) pera a obtenir el MASTER BARNATRESC. Aquesta iniciativa vol ser un premi als/les participants que se signifiquen per la seva constància i fidelitat a les caminades.

L'acte va comptar amb la presència de destacats membres de l'Ajuntament de Barcelona, com és el cas de la Sra. Marta Carranza, Comissionada d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, i de l'Associació d'Entitats Excursionistes del Barcelonès, com és el cas del seu president el Sr. Enrique Francés i del seu vicepresident el Sr. Ramon Tornero.

FOTOGRAFIES DE LA FESTA DEL BARNATRESC 2017


Pins 2017

PREMI A LA PARTICIPACIÓ -PINS- Barnatresc 2018

Els caminants que hagin acreditat la realització de 3 o més caminades de les que formen el Barnatresc 2018 seran obsequiats amb un pin commemoratiu amb el següent barem:

Categoria or: realització de 9 a 12 caminades

Categoria plata: realització de 6 a 8 caminades

Categoria bronze: realització de 3 a 5 caminades


El sol fet d'inscriure's o de participar no dóna dret a pin.

Per optar al pin: cal acreditar la realització de cada caminada amb la lectura del codi de barres del carnet del Barnatresc a la sortida, al control o controls de pas i a l’arribada (qui no disposi de carnet se li lliurarà el seu a la sortida, i l'haurà d'usar en totes les seves participacions posteriors. Vegeu "nou sistema de participació" a l'apartat "propera caminada).

NOTA:
La participació a la Caminada Barnatresc-Internacional si s'efectuen les dues caminades (una el dissabte i l'altra el diumenge) comptarà com dues participacions per a l'obtenció del pin anual.

Es podrà realitzar l'itinerari de 20 km de la Caminada Internacional de Barcelona com si fos una caminada del Barnatresc (sense inscripcions i amb el carnet Barnatresc). Aquestes participacions també comptaran per a l'obtenció del pin anual. Si s'en realitza una comptarà com una participació, si s'en realitzen dues comptarà com a dues participacions.

RELACIÓ ANUAL DE PARTICIPACIONS (de totes les categories de pins)

La relació anual amb les participacions enregistrades per l’organització (bronze, plata i or) es farà pública a través del web del Barnatresc com a mínim a partir del dia 4 de gener de cada any.
Un cop publicada aquesta relació hi haurà un període de 10 dies per efectuar les reclamacions que es considerin oportunes i el dia 14 de gener, com a molt tard, es farà pública la relació de participacions de l’any anterior que ja es considerarà definitiva.
Les reclamacions a la relació esmentada, que hauran de ser argumentades, caldrà fer-les a través del correu electrònic: asenexba@euro-senders.com
El pin corresponent es podrà recollir a l’acte anual que expressament s’organitza en la data que cada any es fixa i després a l’Institut Barcelona Esport, Av. de l’Estadi, 40 de Barcelona, en dies laborables de les 9 a les 19 hores i com a màxim fins al dia 31 de març.

Lluirament de pins

S’efectuarà a la Festa del Barnatresc que anualment se celebra el mes de gener, juntament amb el lliurament dels premis del concurs de Fotografia i del concurs Vivències Barnatresc..
El dia, el lloc i l’hora concret que s’efectuarà la Festa es comunicarà per escrit a tots els assistents al Barnatresc i també es farà públic a través del web www.euro-senders.com/barnatresc.