BARNATRESC

Propera caminada

Caminada a Sant Andreu
Dia 19 de març del 2017


Fes clic aquí

Normativa

01.  Aquesta normativa és d’aplicació al conjunt i a cada una de les caminades que componen el Barnatresc-2016.

02.  Les caminades estan obertes a totes les persones i són aptes per a totes les edats si bé estan dissenyades per als adults. La participació és gratuïta.

03.  Per a participar a qualsevol de les caminades hi ha dues opcions:
a) Recollir a la sortida, formalitzar el control o controls de pas i lliurar a l'arribada el Full de Participació.
b) Qui disposi del carnet Barnatresc haurà de presentar-lo per llegir el seu codi de barres a la sortida, al control o controls de pas i a l'arribada.

04. El Full de Participació, amb l'aplicació del que s'indica al punt 3 o les lectures del codi de barres del carnet Barnatresc establertes, serà el que doni per vàlida la participació del caminant.

05.  Els itineraris estaran convenientment senyalitzats.

06.  La pluja o el mal temps no seran motiu de suspensió de les caminades.

07.  Les dades tècniques de cada caminada seran facilitades en el fulletó específic de cadascuna d’elles.

08.  Per a optar als premis a la participació (pins amb tres categories –or, plata i bronze- hi ha dues opcions:
a) Lliurar a l'arribada de cada caminada el Full de Participació omplert amb totes les dades que s'hi demanen i amb l'acreditació dels controls de pas que s'hagin establert (aquest document es dóna als participants en el punt de sortida de cada caminada).
b) Acreditar la realització de cada caminada amb la lectura del codi de barres del carnet Barnatresc a la sortida, al control de pas i a l’arribada (qui disposi de carnet no ha d’emprar el Full de Participació).

09.  Els participants hauran de respectar en tot moment les normes establertes per l’organització, especialment els criteris que es fixin per a contribuir a mantenir la ciutat neta. També hauran de respectar les normes de circulació establertes per als vianants (passos zebra, semàfors, etc.).

10. En el decus de la caminada es facilita un avituallament als participants, però com que no hi ha inscripció prèvia l’organització no pot saber amb anticipació el nombre de participants que hi haurà, per tant, la distribució de líquids i/o sòlids s’efectuarà mentre hi hagi disponibilitat de les previsions efectuades.
Els participants hauran de proveir-se, segons les seves necessitats, de l’aigua i el menjar necessari per realitzar l’activitat, ja que el que es pugui donar al llarg de l’itinerari són solament ingestes de manteniment.

11.  L’organització declina tota responsabilitat respecte als diferents perjudicis que la participació a les caminades pugui causar als caminadors.

12. Els participants es fan responsables dels danys i perjudicis que puguin ocasionar a altres caminadors, a ells mateixos o a terceres persones físiques o jurídiques.

13. Les dades que figuren al calendari anual i als fulletons de cadascuna de les caminades estan subjectes a possibles modificacions, de les quals en seran informats els participants oportunament i través d'aquesta web.

14. El fet d’inscriure’s i de participar a qualsevol de les caminades significa acceptar aquesta normativa.

15. En tot allò que no estigui previst en aquesta normativa serà d’aplicació el que decideixi l’organització de Barnatresc.

Notes

La participació és gratuïta i no s'ha de fer inscripció prèvia, solament cal acudir al lloc i hora de sortida, recollir el Full de Participació i lliurar-lo a l'arribada amb totes les dades personals del participant i l'acreditació d'haver passat pels controls establerts o bé presentar el carnet Barnatresc per llegir el seu codi de barres a la sortida, al control de pas i a l'arribada.

Els realitzadors de les caminades, l'Ajuntament de Barcelona i l'Associació d'Entitats Excursionistes del Barcelonès no es fan responsables en cap aspecte dels danys i/o perjudicis que els caminadors es puguin causar a si mateixos i/o a terceres persones en el decurs de la realització de les caminades programades.

La direcció de les caminades podrà no autoritzar la participació a aquelles persones que el seu equipament i/o que les seves condicions físiques no responguin, segons el seu criteri, als mínims que la caminada requereix.

Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD)

Segons el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades en un fitxer titularitat de l'Associació d'Entitats Excursionistes del Barcelonès, per tal de poder participar en els nostres actes i de mantenir-vos informat/da de les nostres activitats. Addicionalment, amb el lliurament de les seves dades vostè autoritza que aquestes siguin cedides a l'Associació Caminada Internacional de Barcelona i a l'Ajuntament de Barcelona-Institut Barcelona Esports per tal que us mantinguin informat/da de les activitats que aquests entitats gestionen o organitzen. Així mateix, us informem que podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o d'oposició, d'acord amb els terminis previstos per la llei, a través d'una sol·licitud, per carta o per correu electrònic, dirigida a:

Associació d'Entitats Excursionistes del Barcelonès.- NIF: G-60858743.
Creu dels Molers, 6, bxs. 08004 Barcelona.- asenexba@euro-senders.com