BARNATRESC

Propera caminada: Caminada a Horta - Guinardó

18 de febrer 2018


Fes clic aquí

PARTICIPACIÓ A LES CAMINADES DEL BARNATRESC
Barnatresc  2017    Barnatresc  2018  
Acte Assistents Acte Assistents
Caminada de Sant Martí de Provençals 2079 Caminada de Sant Martí de Provençals 3247
Caminada d'Horta 3149 Caminada d'Horta  
Caminada de Sant Andreu 3782 Caminada de Sant Andreu  
Llobregat - Besòs (per la costa) 3023 Llobregat - Besòs (per la costa)  
Caminada de Gràcia 2203 Caminada de Barcelona  
Caminada Nocturna 3693 Caminada Nocturna  
Caminada Dia Olímpic 1705 Caminada Dia Olímpic  
Caminda de Sants 2645 Caminda de Sants  
Barnatresc Internacional 2 dies 3029 Barnatresc Internacional 2 dies  
Caminada a Montjuïc 3397 Caminada a Montjuïc  
Caminada del Nadal Solidari  3072 Caminada del Nadal Solidari   
Total 30677 Total  
Barnatresc  2016   Barnatresc  2015  
Acte Assistents Acte Assistents
Caminada de Barcelona 4154 Caminada de Barcelona 3660
Caminada d'Horta 3248 Caminada d'Horta 3025
Caminada de Sant Andreu 3544 Caminada de Sant Andreu 3331
Besòs - Llobregat 2528 Ronda vessant Barcelona del Collserola 3036
Caminada de Gràcia 1341 Caminada de Gràcia 2481
Caminada Nocturna 3457 Caminada Nocturna 2172
Caminada Dia Olímpic 3171 Caminada Dia Olímpic 1934
Caminda de Sants 2412 Caminda de Sants 2611
Barnatresc Internacional 2 dies 4009 Barnatresc Internacional dissabte 892
Caminada a Montjuïc - Pro infància 3162 Barnatresc Internacional diumenge 2146
Caminada del Nadal Solidari  3050 Caminada a Montjuïc - Pro infància 3013
Total 34076 Caminada del Nadal Solidari  2709
   
Total
31010