BARNATRESC

Propera caminada: Caminada de Nadal i de solidaritat amb Càrites
17 de desembre 2017


Fes clic aquí

PARTICIPACIÓ A LES CAMINADES DEL BARNATRESC
Barnatresc  2016    Barnatresc  2017  
Acte Assistents Acte Assistents
Caminada de Barcelona 4154 Caminada de Sant Martí de Provençals 2079
Caminada d'Horta 3248 Caminada d'Horta 3149
Caminada de Sant Andreu 3544 Caminada de Sant Andreu 3782
Besòs - Llobregat 2528 Llobregat - Besòs (per la costa) 3023
Caminada de Gràcia 1341 Caminada de Gràcia 2203
Caminada Nocturna 3457 Caminada Nocturna 3693
Caminada Dia Olímpic Mundial 3171 Caminada Dia Olímpic Mundial 1705
Caminda de Sants 2412 Caminda de Sants 2645
Barnatresc Internacional dissabte 1356 Barnatresc Internacional dissabte  
Barnatresc Internacional diumenge 2653 Barnatresc Internacional diumenge  
Caminada a Montjuïc - Pro infància 3162 Caminada a Montjuïc - Pro infància  
Caminada del Nadal Solidari  3050 Caminada del Nadal Solidari   
Total 34076 Total  
Barnatresc  2014   Barnatresc  2015  
Acte Assistents Acte Assistents
Ruta del Tricentenari
(caminada per la Barcelona del 1714)
3603 (oficial)
real + de 4000
Caminada de Barcelona 3660
Caminada de l'Olimpisme 2903 Caminada d'Horta 3025
Caminada d'Horta 3023 Caminada de Sant Andreu 3331
Caminada Besòs - Llobregat 1933 Ronda vessant Barcelona del Collserola 3036
Caminada de Gràcia 2384 Caminada de Gràcia 2481
Caminada de Sant Andreu 2487 Caminada Nocturna 2172
Caminada Nocturna 3186 Caminada Dia Olímpic Mundial 1934
Caminada de Sants 2388 Caminda de Sants 2611
Barnatresc Internacional dissabte 1361 Barnatresc Internacional dissabte 892
Barnatresc Internacional diumenge 2090 Barnatresc Internacional diumenge 2146
Caminada a Montjuïc 3041 Caminada a Montjuïc - Pro infància 3013
Caminada del NadalSolidari  2683 Caminada del Nadal Solidari  2709
Total
31082
Total
31010
Barnatresc  2013   Barnatresc  2012  
Acte Assistents Acte Assistents
Caminada de Barcelona 3104 Caminada de Barcelona 2854
Caminada d'Horta
2006
Caminada d'Horta 2308
Caminada de l'Olimpisme
2806
Caminada de l'Olimpisme 2513
Caminada Besòs - Llobregat
2539
Caminada Besòs - Llobregat 1764
Caminada de Gràcia
2040
Caminada de Gràcia 1992
Caminada de Sant Andreu
2095
Caminada de Sant Andreu 1423
Caminada Nocturna
2873
Caminada Nocturna 2856
Caminada de Sants
2353
Caminada de Sants 1692
Barnatresc Internacional
3020
Barnatresc Internacional 1947
Caminada a Montjuïc
0858
Caminada a Montjuïc
2342
Caminada del Nadal Solidari
2673
Caminada de Nadal 
2588
Total
26372
Total
24279