BARNATRESC

Propera caminada

Caminada de Sants
Marxa nòrdica

17 de setembre del 2017


Fes clic aquí

ACTIVITATS PROGRAMADES BARNATRESC 2017

DATA ENTITAT ACTIVITAT
22 de gener UESMAP Caminada a Sant Martí de Provençals
19 de febrer UEC d’Horta Caminada d'Horta
19 de març A.E. Muntanya Caminada de Sant Andreu - Barnatresc Marxa Nòrdica
09 d'abril AEEF  Del Llobregat al Besòs (nou itinerari per la costa)
14 de maig C.E. Gràcia Caminada de Gràcia  
10 i 11 juny  AEEF Caminada Nocturna
02 de juliol AEEB Caminada del Dia Olímpic
17 de setembre UEC de Sants Caminada de Sants 
07 i 08 d'octubre ACIB Barnatresc Internacional
19 de novembre FEB Caminada a Montjuïc - PRO INFÀNCIA
17 de desembre CE Pirenaic Caminada del NADAL SOLIDARI 


Atenció: Aquest calendari podria tenir alguna modificació; cas de produir-se algun canvi es farà constar en aquest web