Barnatresc

Caminada de Sant Martí de Provençals: 20 de gener

Fes clic aquí

Naturtresc

Excursió a Els Munts (Osona) 13 de gener

Fes clic aquí

TRANSPARÈNCIA

Què és l'AEEB Legislació Estatuts Estats de comptes Pressupostos Memòries
Subvencions Junta Directiva Activitats      

QUÈ ÉS L'AEEB

L'Associació d'Entitats Excursionistes del Barcelonès (AEEB) és una associació que agrupa un bon nombre d'entitats excursionistes ubicades a la comarca del Barcelonès, totes elles membres de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya.

Els objectius de l'associació són potenciar les entitats que la formen bàsicament amb la realització d'actuacions col·lectives, la difusió de les activitats que són pròpies d'aquestes entitats, la recerca de recursos per a aquestes activitats i la promoció de l'excursionisme/senderisme en tots els àmbits, especialment en el que fa referència al Barcelonès.

Es tracta d'una associació que agrupa un bon nombre d'entitats excursionistes ubicades a la comarca del Barcelonès. Els objectius de l'associació són potenciar les entitats que la formen bàsicament amb la realització d'actuacions col·lectives, la difusió de les activitats que són pròpies d'aquestes entitats, la recerca de recursos per a aquestes activitats i la promoció de l'excursionisme/senderisme en tots els àmbits, especialment en el que fa referència al Barcelonès.

Les nostres dades són:

Associació d'Entitats Excursionistes del Barcelonès
Elkano, 24 bxs.
08004 Barcelona
Tel. 616 672 173 (dilluns feiners de les 17 a les 21 hores)
C/e: asenexba@ euro-senders.com

LEGISLACIÓ

 

Connexions Principals

 

Barnatresc

Senderisme urbà:
Calendari de caminades per la ciutat de Barcelona aptes i obertes a tothom. Un dia de senderisme, una setmana de salut.

 

Naturtresc

Caminades per la natura, fora de medi urbà, especialment dedicades i concebudes perquè siguin aptes per a tothom i estan especialment orientades cap a les persones que participen al Barnatresc

 

Caminada Internacional de Barcelona

Connexió amb la informació d'aquesta caminada, de dos itineraris: 30 km i 20 km de longitud. Té lloc a la ciutat de Barcelona i les seves rodalies i és oberta a tothom.