POLÍTICA DE PRIVADESA

INFORMACIÓ GENERAL

Objecte

D'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals (RGPD), aquesta política pretén facilitar-vos la informació prevista als articles 13 i 14 de l'esmentat Reglament, així com d'altra informació que es considera necessària sobre com recollim i com utilitzem les vostres dades personals.

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

El responsable del tractament de les vostres dades personals és l'Associació d’Entitats Excursionistes del Barcelonès, entitat sense ànim de lucre inscrita al registre d’Entitats del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb:


El representant del responsable del tractament es el Sr. Enrique Francés Gaspar, president de l'AEEB.

Protecció de dades personals

Les dades personals i adreça de correu electrònic seran tractades per l’AEEB, que serà la responsable del seu tractament, amb la finalitat de proporcionar a les persones que la componen la informació corresponent a les seves activitats, les activitats de les entitats que la formen i les activitats esportives que porti a terme l’Institut Barcelona Esports de l’Ajuntament de Barcelona

Les dades es tractaran sobre la base del vostre consentiment si és el cas.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, limitació, oposició i revocació del consentiment si és el cas, dirigint-vos al responsable del tractament de dades a l'adreça asenexba@euro-senders.com