CAT ES
asenexba

ASSOCIACIÓ D'ENTITATS EXCURSIONISTES DEL BARCELONÈS

TRANSPARÈNCIA

QUÈ ÉS L'AEEB

L'Associació d'Entitats Excursionistes del Barcelonès (AEEB) és una associació que agrupa un bon nombre d'entitats excursionistes ubicades a la comarca del Barcelonès, totes elles membres de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya.

Els objectius de l'associació són potenciar les entitats que la formen bàsicament amb la realització d'actuacions col·lectives, la difusió de les activitats que són pròpies d'aquestes entitats, la recerca de recursos per a aquestes activitats i la promoció de l'excursionisme/senderisme en tots els àmbits, especialment en el que fa referència al Barcelonès.

Es tracta d'una associació que agrupa un bon nombre d'entitats excursionistes ubicades a la comarca del Barcelonès. Els objectius de l'associació són potenciar les entitats que la formen bàsicament amb la realització d'actuacions col·lectives, la difusió de les activitats que són pròpies d'aquestes entitats, la recerca de recursos per a aquestes activitats i la promoció de l'excursionisme/senderisme en tots els àmbits, especialment en el que fa referència al Barcelonès.

Les nostres dades són:

Associació d'Entitats Excursionistes del Barcelonès
Elkano, 24 bxs.
08004 Barcelona
Tel. 616 672 173 (dilluns feiners de les 17 a les 21 hores)
C/e: asenexba@ euro-senders.com

LEGISLACIÓ

 

Connexions Principals