cib

CAMINADA INTERNACIONAL DE BARCELONA
7 i 8 d'octubre del 2017
catala
CAMINATA INTERNACIONAL DE BARCELONA
7 y 8 de Octubre de 2017
castella
INTERNATIONAL WALK OF BARCELONA
October 7th & 8th 2017
angles
asenexba